Rouw Made for Moments > Feestdagen | bereikbaarheid, productie en levering

Feestdagen | bereikbaarheid, productie en levering

'Feest'dagen kunnen verdrietige dagen zijn in de rouw. Het kan zijn dat deze dagen je extra bewust maken van het verlies of het gemis van een dierbare. Weet dat we er voor je zijn, als je je verhaal kwijt wil, ook óp deze dagen. Daarnaast willen we je laten weten dat er op deze dagen aanpassingen zijn in onze bereikbaarheid, productie en levering. Zo weet je waar je aan toe bent als je kaarten bij ons bestelt. Hieronder vind je de details voor de eerstvolgende dagen. Neem bij vragen contact met ons op.

Pasen goede vrijdag 7 april, zondag 9 en maandag 10 april 2023

Nog geen informatie.

Koningsdag donderdag 27 april 2023

Nog geen informatie.